Svaz tělesně postižených Břeclav

Spolek tělesně postižených, přátel a všech, kteří rádi něco podnikají s druhými

0

Oblastní organizace Břeclav

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.
Okresní organizace Břeclav

  1. je iniciační, koordinační a řídící organizací pro všestranné naplňování a hájení potřeb a zájmů osob s tělesným postižením v součinnosti s orgány stání správy a samosprávy na území daného okresu.
  2. je koordinační a řídící orgán pro nižší organizační jednotky – místní organizace
  3. je aktivním partnerem v komunitním plánování regionu Břeclavska